Iscool.cz se zaměřuje na jazykové a komunikační dovednosti pro podnikání, financí a bankovnictví.

Tyto kurzy obchodní angličtiny jsou určeny pro online výuku.
Oni zajišťují maximální flexibilitu a jejich moduly lze studovat v libovolném pořadí.
Nabízíme tří typy online kurzu:

  • General Business - kurzy pro ty, kteří potřebují základní znalosti jazyka podnikání.
  • Profesní angličtina - jazykové kurzy pro profesionály.
  • People skills - výuka komunikačních dovednosti pro prezentaci, obchodní setkání, pohovory a pod.

Kurzy školí širokou škálu komunikačních dovedností na úrovních od začátečníků (Elementary) až po středně pokročilé (Upper Intermediate).
Jsou ideální pro studenty, připravující se na kariéru v oblasti obchodu, stejně jako ti, kteří již pracují.

Organisations%20for%20web.swf  

Obsah je autentický a zahrnuje skutečné lidi, firmy a situace.

Slovní zásoba a gramatika jsou prezentovány v reálných kontextech.

Tyto online kurzy dávají důraz na vývoj komunikativních schopnosti a jazykovou vybavenost studentů pro běžnou praxi.

Každá lekce nabízí aktuální obchodní témata jako je Marketing nebo Money, a skládá se z bloku Speaking, Listening, Reading a Use of English.
Jsou zde také case-studies pro dovedností v praxi, protože kurz je založen na principu "Learn and do".

Lekce obsahují:  
• čtení, poslech, mluvení a psaní,
• gramatiku založenou na obchodních slovních zásobách a kontextech,
• procvičování komunikativních dovedností a relativních slovních zásob, 
• poslech a čtení s porozuměním, 
• nácvik a opakování všech dovedností v různých typech cvičení,
• procvičování mluveného projevu a výslovnosti pomocí funkcí Speak & Record.

Vocabulary. Describing brand and product. BrE vs AmE. Describing company structure. Talking change. Talking about finance. Advertising vocabulary. Idioms for talking about business relationships. Recruitment process and personal character. International trade terminology. Quality control and customer service. Words to do with honesty or dishonesty. Describe character. Talking about innovations. Idioms from sport to describe competition.

Grammar. Present simple and present continuous. Talking about the future. Noun combinations. Past simple and present perfect. Describing trends. Articles: a, an, the, zero article. Modals of advice, obligation and necessity. Indirect questions and statements. Conditionals. Gerunds and infinitives. Narrative tenses. Relative clauses. Passives. Modals of probability.

Skills. Taking part in meetings. Making arrangements. Socializing. Dealing with figures. Giving presentations. Managing meetings. Negotiating. Complaints. Problem-solving. Decision-making.

The organization of the financial industry, Central banking, Bank organization, Regulating the financial sector. Bank performance, Retail banking, Loans and credit, Foreign exchange, Stocks and shares, Derivatives, Trade finance, Project finance, Mergers and acquisitions, Asset management, Accounting.