Příprava na TOEFL iBT, IELTS a FCE na Skype
Jazyková škola Iscool má dlouholeté zkušenosti v poskytování přípravných kurzů na zkoušky TOEFL iBT, IELTS a FCE.
Vzdělávací program zahrnuje práci na všech částech zkoušky.
Formát našich multimediálních materiálů je ideální pro přípravu na Computer Based Exams - zkoušky na počítači.
Zahájit přípravu na zkoušku je jednoduché. Stačí si vytvořit účet.
Nezapomeňte uvést v profile své Skype ID. Vyberte si kurz a pošlete nám vzkaz.
K zajištění souladu s požadavky programu, je třeba provést test na úrovni středně pokročilí.
Budeme Vás kontaktovat o začátku kurzu.
Poté pomocí diagnostického testu budeme identifikovat mezery ve znalostech a dovednostech.
Výsledky diagnostiky vám pomůže zvolit efektivní strategii pro přípravu.

FCE%20Sample%20Lesson.swf    

Lekce probíhají s použitím interaktivních učebnic.

Zde jsou jen některé z prvků jejich obsahu:
- typy otázek a jak na ně odpovědět,
- strategie pro každou část testu,
- stovky cvičení,
- rozvoj primárních a sekundárních dovedností
- studium akademického slovníku,
- korekce výslovnosti
- opakování gramatiky na základě výsledků diagnostiky.

Aby jste se rozhodli mezi TOEFL a FCE, přečtěte si blog na tento odkaz. 

Program kompletní přípravy na test TOEFL® iBT.

Program nabízí 70-90 hodin výuky a obsahuje procvičování všech klíčových jazykových dovedností:
mluvení, poslech, výslovnost, slovní zásoba, čtení a psaní.

Vzdělávací program se vztahuje na všechny části zkoušky, stejně jako primární a sekundární dovednosti.

Úrovně: B2 - C1.
Doba trvání: 70 - 90 H
Rozvoj podpůrných dovedností;
- Studium akademického slovníku
- Oprava výslovnosti
- Opakování gramatiky o výsledcích diagnostického testu

Předměty, ve kterých se musí student zdokonalit, jsou vyučovány za pomoci moderní technologie ve virtuální učebně Iscool.

Testování před zápisem
Test hodnotí znalosti gramatiky a schopnosti při poslechu, mluvení a psaní.
Trvá 30 až 50 minut a probíhá on-line na Internetu.

Podmínky přijetí
Student musí být alespoň na Intermediate (B2) úrovni jazykové zdatnosti, aby byl přijat do tohoto programu.

Celý program začíná zhodnocujícím TOEFL® Practice Online testem, pomocí kterého je okamžitě vidět, na jaké úrovni znalostí se student z pohledu vyhodnocovacího algoritmu testu TOEFL® nachází.

Během programu musíte provést desítky testů ve formátu iBT pro monitorování získané znalosti a dovednosti:
- Předběžná mini-testy po každé téma sekcí;
- Závěrečné testování po prostudování sekcí čtení, poslech, mluvení, psaní;
- Plné možnosti zkouška.

Program je zakončen testem TOEFL® iBT.

Kurz začíná dvěmi důležitými kroky: 

• diagnostickým testem, který objeví vaše slabé stránky a nasměruje vás na cvičení, které posílí tyto oblasti,
• úvodním seminářem, který vysvětluje strukturu a požadavky ke zkoušce, a navrhuje jak získat vyšší skóre.

Obdržíte komplexní přípravu pokryvajicí:
• Všechny čtyři primární dovednosti: čtení, poslech, mluvení a psaní,
• sekundární dovednosti gramatiky (na základě umístění zkušební diagnózy) a Lexis (se zaměřením na akademické slovní zásoby),
• podpůrné dovednosti psaní poznámek, přeformulování.

Mezi další důležité prvky programu patří:
• výklad a praxe, jak odpovědět na různé typy otázek testu,
• strategie přijímání testu pro jednotlivé sekce;
• banka s více než 300 cvičení, které izolují a vyvýjí specifické dovednosti;
• nárust akademického slovníku ;
• cvičení vyslovnosti.

To vše dostáváte s výrazným zaměřením na vaše konkrétní potřeby.

Features
The program is structured to prepare you for the test. Each section includes regular:

- mini-tests that use iBT format to check your competence in a certain set of skills;
- section practice tests in the iBT format;
- at the end of Reading, Listening, Speaking, and writing sections to measure your competence after completing the respective section;
- full iBT format evaluation tests at the end of the program.

The Learning-management system (LMS) will provide you with access to online practice resource, result tracking and progress-reports, and other interactive features.

Technical requirements
All you need to participate in this program is a stable internet connection and a web camera (just like at the test). The content plays on any desktop or mobile device.

Other arrangements
We make every effort to draft the schedule so as to suit the students.
Payment is accepted via PayPal subscriptions. Choose your plan.
No refunds for quitters!

Jedno- nebo dvousemestrální kurz. Individualna výuka nebo výuka v malých skupinách 2 nebo 3-4 studentů. Výuka zahrnuje zkoušku "nanečisto" z reálných testů (Mock tests). Zahrnuty změny dle nové specifikace zkoušky. Určeno pro středně pokročilé.

The course is compliant with 2015 requirements.

The purpose of this course is to consolidate, refine and extend what you already know, and train you in the specific techniques and strategies required for the FCE exam.

To be admitted to this course, you first have to take a placement test. Minimum entry level is Intermediate B1+.

The course opens with two important steps:

 • the diagnostic test identifies your weak areas and directs you to the exercises that will improve them,
 • the introductory seminar that explains the test structure and requirements and suggests ideas on how to get a higher score.

You will get comprehensive preparation covering:

 • the key skills of Reading, Listening, Speaking and Writing,
 • a targeted revision of grammar and vocabulary for the Use Of English component of the Reading paper,
 • test-taking strategies and skills for each paper.

Other features of the course include:

 • short units which give a sense of progression and achievement;
 • writing practice to build the skills considered by students to be the most difficult;
 • examples and typical mistakes from the Cambridge Learner Corpus;
 • grammar with explanations and examples of the main areas of difficulty at this level;
 • revision units ensuring that language and skills are constantly reactivated and recycled;
 • exam practice focusing on individual exam-type tasks;
 • explanation and practice of how to answer the various types of questions of the exam;
 • a bank of hundreds of exercises that address and build specific skills.

The program is structured to prepare you for the test. Each section includes regular:

 • mini-tests that use FCE-format to check your competence in a certain set of skills;
 • practice tests in the FCE format for each paper;
 • full FCE-format evaluation tests at the end of the program.

The Learning-management system (LMS) will provide you with access to online practice resource, result tracking and progress-reports, and other interactive features.

Technical requirements
All you need to participate in this program is a stable internet connection and a web camera (just like at the test). The content plays on any desktop or mobile device.

Other arrangements
We make every effort to draft the schedule so as to suit the students.
Payment is accepted via PayPal subscriptions. Choose your plan.
No refunds for quitters!